Kedilerde Salmonellosis

Kedilerde Salmonellosis
    Kedilerde Salmonellosis, uzun yıllardan beri bilinen gastrointestinal bir zoonoz olup gastroenteritis, septisemi veya enterik fever ile seyreder. Hastalık memelilerde, kuşlarda ve sürüngenlerde görülür.

    Salmonella hareketli, gram (-), fakültatif anorebik bir bakteridir. Etkenin üç türü vardır. S. Choleraesuis, S. Thphi, S. Enteritidis. Son türün 1700 den fazla serotipi olduğu bilinmektedir. Bunlardan özellikle S. Thphi Murium küçük hayvanlarda en çok rastlanan patojen tür olduğu bilinmektedir.

    Salmonella bakterileri kedilerin barsak kanallarında relatif olarak bulunurlar ve uygun şartlarda hastalığa neden olurlar. Hastalık bulaşık su ve gıdaların alınması ile diğer hayvanlara bulaşır. Bununla birlikte direkt oral-fecal bulaşma da görülmektedir.

    Klinik salmonellosis ergin kedilerde rastlanmaz. Genç hayvanlar enfeksiyona daha yatkındırlar. Klinik bulgular bakterinin virulansına, sayısına ve konakçının şartlarına göre değişir. kedilerlerin çoğu gaitaları ile etkeni çıkarmalarına rağmen hastalık semptomu göstermezler. Perakut hastalıkta yüksek ateş, septisemi, çok ve süratlı bir zayıflama vardır. Sindirim kanalı bulguları ortaya çıkmadan ölümler görülür. Perakut devre yüksek mortalite ile seyreder.

    Kedilerde salmenellosiste ateş, gastro-enteritis, kusma ve depresyon gibi köpeklerde ki semptomlar gibi görülür.

    Tedavi; Chloramphenicol 50 mg/kg ve Trimetroprim 15 mg/kg oldukça etkilidir. Dehidrasyona karşı sıvı elektrolit sağaltımı yapılır. Fakat unutmayınız ki en doğru tedavi protokolünü veteriner hekiminiz oluşturacaktır.

    Halk Sağlığı Riski; Köpekler gaitaları ile 20-40 gün bakterileri çevreye yayalar. Bu sürede bazı olaylarda 100 güne kadar uzayabilir. Daha çok çocuklar olmak üzere insanlar kontamine gaita ile kontak yolla hastalığı alırlar.

0 Yorum

Yorum Yapın